Poštovani korisnici,

U razdoblju od 10:00 do 11:30 sati, jedan od naših tranzitnih providera imao je problema sa usmjeravanjem prometa zbog čega je pristup određenim servisima na internetu bio otežan.

Kako bismo ponovno uspostavili nesmetan pristup svim Internet servisima, preusmjerili smo problematičan promet preko drugog tranzitnog providera te možemo potvrditi da internet usluga sada radi stabilno bez prekida.Srijeda, Prosinac 18, 2019

« Natrag